Spectrum van eetstoornissen

Anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis komen vaker voor vanaf de adolescentie. Pica, ruminatiestoornis en vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis zijn diagnoses die voornamelijk bij kinderen worden gesteld. 

Er kan een evolutie zijn binnen de eetstoornis, de ene eetstoornis kan in de loop van de tijd evolueren naar het andere type eetstoornis, zeker als het gaat over anorexia nervosa, boulimia nervosa en boulimia eetbuistoornis. Maar de basisproblematiek blijft vaak dezelfde, ook al veranderen de gedragingen en de uiterlijke kenmerken. 

Eetstoornissen moeten dan ook als een samenhangend geheel worden beschouwd: we spreken daarom van een spectrum van eetstoornissen.  

 

Anorexia nervosa

 • Beperking van de energie-inname met als gevolg een opmerkelijk laag lichaamsgewicht gezien de lengte, leeftijd, sekse, ontwikkelingstraject, en lichamelijke gezondheid.
 • Intense angst om aan te komen in gewicht en om dik te worden, of aanhoudend gedrag om toename van gewicht te voorkomen, zelfs bij een opmerkelijk laag gewicht.
 • Verstoring van de wijze waarop het lichaamsgewicht of het figuur wordt ervaren, onevenredig grote invloed van het gewicht of het figuur op de zelfwaardering, of een aanhoudend gebrek aan inzicht in de ernst van het lage lichaamsgewicht.

Er worden 2 types onderscheiden, namelijk het restrictieve type, waarbij het ondergewicht voornamelijk gecreëerd wordt door lijnen, vasten en overmatige lichaamsbeweging.

En het eetbuien/purgerende type, waarbij dezelfde methoden worden toegepast maar daarnaast is er sprake van eetbuien en purgeergedrag (bv. zelfopgewekt braken, misbruik van laxeermiddelen, misbruik van diuretica)

Boulimia nervosa

 • Terugkerende episodes van eetbuien.
 • Terugkerend ongepast compensatiegedrag om gewichtstoename te voorkomen, zoals zelf opgewekt braken, misbruik van laxeermiddelen, diuretica, of andere medicatie, vasten, of excessief bewegen.
 • De eetbui en het ongepaste compensatiegedrag komen allebei gemiddeld (minstens) één keer per week voor in de laatste drie maanden.
 • De zelfwaardering wordt onevenredig sterk beïnvloed door het figuur en het gewicht.
 • De verstoring vindt niet alleen plaats gedurende episodes van Anorexia Nervosa.

Eetbuistoornis (binge eating disorder)

Deze groep eetstoornissen vertoont enige overlap met boulimia nervosa. Patiënten met deze eetstoornis hebben alle kenmerken van boulimia nervosa wat eetbuien betreft, maar compenseren niet. Ook de wens om slank(er) te zijn delen ze met andere eetstoornissen. De eetbuistoornis gaat vaak gepaard met overgewicht/obesitas.

 • Herhaalde episodes van eetbuien*.
 • Het hebben van eetbuien gaat gepaard met sterke gevoelens van stress.
 • De eetbui vindt (minstens) gemiddeld 1 keer per week plaats gedurende drie maanden.
 • De eetbui wordt niet gevolgd door terugkerend ongepast compenserend gedrag (bij voorbeeld zelf opgewerkt braken, vasten, extreem veel bewegen) en gebeurt niet exclusief gedurende de periode van Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of een Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis.

*Wat is een eetbui?

Eten in een afgebakende periode (bijvoorbeeld 2 uur) van een heel grote hoeveelheid voedsel, terwijl er lichamelijk geen honger is. De eetbui gebeurt meestal stiekem, iemand wil alleen eten door schaamte over hoeveel men eet 

Iemand die een eetbui heeft, ervaart een gevoel van controleverlies over het eten gedurende die episode.  Het eten gebeurt sneller dan gewoonlijk (schrokken), totdat er een onaangenaam vol gevoel optreedt. 

Bron: eetexpert.be